PT 100

100 A  maximální proud (při zatěžovateli 60 %)

vzduch  způsob chlazení

4.6 – 5.0 Bar  tlak plynu